Bratislavská Mestská Basketbalová Liga
8.ročník - sezóna 2017/2018


Bratislavská mestská basketbalová liga

MBLiga

Bratislavská mestská basketbalová liga (MBLiga) je samostatne fungujúca, neregistrovaná „hobby“ seniorská basketbalová súťaž, ktorú od roku 2009 organizuje Basketland, n.f. pre všetkých hráčov/hráčky združených v amatérskych mužských alebo zmiešaných basketbalových tímoch a už aj ženských tímov v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

Práva a povinnosti tímov, hráčov, rozhodcov, komisií a pravidlá pre fungovanie súťaže ustanovuje Hrací poriadok.

Vyhlásením súťaže je stanovený systém súťaže, rozlosovanie prihlásených tímov, termíny jednotlivých častí súťažného ročníka.

Ligová komisia (LK) je najvyšším dozorným orgánom MBLigy. Schvaľuje Hrací poriadok, vyhlásenie súťaže, jej organizáciu a pravidlá, schvaľuje členov hracej a disciplinárnej komisie MBLigy. Členmi sú okrem zástupcu organizátora a komisára súťaže zástupcovia všetkých tímov prihlásených v súťaži. LK zasadá minimálne dvakrát ročne, vždy na začiatku (ako ustanovujúce zasadnutie) a na konci (ako hodnotiace zasadnutie) súťažného ročníka. Z každého zasadnutia je vyhotovený zápis zverejnený na oficiálnej webovej stránke MBLigy.

Hracia komisia (HK) je riadiacim orgánom MBLigy. Členovia v zložení zástupca rozhodcov, koordinátor súťaže, zástupca tímov, web-admin a zástupca pre vyhodnotenie štatistík zabezpečujú bezproblémový chod a operatívne riadenie súťaže v zmysle schváleného hracieho poriadku a vyhlásenia súťaže, riešia podnety tímov k priebehu a rozpisu súťaže.

Disciplinárna komisia (DK) je poriadkovým orgánom MBLigy. Zodpovedá za dodržiavanie pravidiel súťaže. Rieši podnety, porušenie pravidiel HP, udeľuje tresty a pokuty. Jej členmi sú zástupca rozhodcov, koordinátor súťaže a zástupcovia troch tímov.

Ako na to?

chcem nahlásiť výsledok
chcem poslať zápis
chcem preložiť zápas
chcem doplniť súpisku
chcem poslať podnet
chcem sa informovaťTRESTY:

MUŽI - konečné poradie:

1.Pezinský výber
2.KP Multichuys
3.Regent'94
4.Consultare
5.PIMPS
6.BANVUR
7.Malacky
8.STU BA
9.BK AM
10.VŠK FEI
11.HK Filozof
12.Klokani
13.REAL

ŽENY:

1.Dubček 11123b
2.FF UK 9320b
3.HK Filozof 6618b
4.BK Klokani 3915b
5.Šamorín 11112b

Prehľad TCH a DCH celkom:

MUŽI-hráči:
Kurilla T. (REAL)1 DCH
Novotný M. (REAL)1 DCH
Dubovský R. (BANVUR)2 TCH
Hojer R. (BANVUR)2 TCH
Škoda B. (Malacky)2 TCH
Mlynek M. (Pezinok)2 TCH
Kral M. (PIMPS)2 TCH
Valenta D. (REAL)2 TCH
Kurilla T. (REAL)2 TCH
Lulley M. (BK AM)1 TCH
Nerád M. (Consultare)1 TCH
Prokopčák L. (Consultare)1 TCH
Kuzmiak D. (HK Filozof)1 TCH
Casamassima R. (HK Filozof)1 TCH
Nagy J. (Klokani)1 TCH
Ivan P. (Klokani)1 TCH
Ciho J. (KP Multichuys)1 TCH
Pešek J. (KP Multichuys)1 TCH
Boledovič P. (KP Multichuys)1 TCH
Halás O. (KP Multichuys)1 TCH
Varinský P. (Malacky)1 TCH
Zetocha R. (Malacky)1 TCH
Pištelák D. (Malacky)1 TCH
Pulman R. (Pezinok)1 TCH
Topoli M. (PIMPS)1 TCH
Neubauer P. (PIMPS)1 TCH
Verdun M. (REAL)1 TCH
Ostatník L. (REAL)1 TCH
Novotný M. (REAL)1 TCH
Ondruš B. (Regent)1 TCH
Ivan R. (Regent)1 TCH
Gregor M. (Regent)1 TCH
Križan R. (STU BA)1 TCH
MUŽI-lavička:
Consultare (lavička)2 TCH
BANVUR (lavička)1 TCH
REAL (lavička)1 TCH
Regent (lavička)1 TCH
ŽENY-hráčky:
ŽENY-lavička: