Bratislavská Mestská Basketbalová Liga
8.ročník - sezóna 2017/2018

Vyhlásenie súťaže MBLigy ženy – 7. ročník, sezóna 2016/2017

Disciplinárna a Hracia komisia (ďalej len "DK + HK") v sezóne 2016/2017 vyhlasuje 1. ročník MBLigy (mestskej basketbalovej ligy) pre ženskú časť súťaže.

Obsah dokumentu

1. Tímy v súťaži a podmienky ich zaradenia do súťaže

1.1 Ženské tímy

1.2 Podmienky zaradenia tímu do súťaže

1.3 Vklad do súťaže

1.4 Kópia dokladu

1.5 Pohľadávky

1.6 Štart družstiev

1.7 Štart hráčov

1.8 Štart družstiev mimo Bratislavy

2. Herný systém súťaže

2.1. Prvá časť

2.2. Druhá časť - play off (podľa dohody družstiev)

2.3. Finále
1. Tímy v súťaži a podmienky ich zaradenia do súťaže

1.1 Ženské tímy

Ženské tímy (v poradí podľa umiestnenia z minulého ročníka, dátumu zaslania prihlášky)

1. Karlovka Prírodovedec Multichuys (1)
2. Filozofická fakulta (2)
3. HK Filozof (3)
4. BK Klokani Ivánka pri Dunaji (4)
5. ŠBK Šamorín (N)

1.2 Podmienky zaradenia tímu do súťaže

a. Zaslať prihlášku (elektronicky) na koordinátora MBLigy

b. Termín na zaslanie predbežnej prihlášky je do 15.08.2016

c. Termín na spresnenie údajov a úhrada vkladu je do 15.09.2016

d. Vzor prihlášky je dostupný na webe

1.3 Vklad do súťaže

a. Uhradiť vklad do súťaže a prípadné pokuty do 15.09.2016

b. Číslo účtu MBLigy je IBAN SK74 8360 5207 0042 0462 4374

c. Súťažný poplatok 35€ pozostáva z dvoch častí = 10€ kaucia, 25€ vklad do súťaže. Z kaucie sa čerpá po rozhodnutí disciplinárnej komisie MBLigy (DK) o pokute za porušenie Hracieho poriadku. Pokiaľ sa čerpalo z kaucie, družstvo je povinné po upozornení HK MBLigy túto kauciu doplniť na 10€

d. Zaslanie prihlášky a súpisky po termíne: poriadková pokuta 10€

e. Zaslanie prihlášky a súpisky po rozlosovaní – nezaradenie do súťaže; zaradenie do súťaže a poriadková pokuta 20€

f. Odstúpenie zo súťaže po vyžrebovaní – poriadková pokuta 20€

1.4 Kópia dokladu

Kópiu dokladu o úhrade, resp. výpis z účtu, prevodný príkaz a pod. zaslať elektronicky koordinátorovi súťaže.

1.5 Pohľadávky

Uhradiť všetky finančné pohľadávky z predchádzajúcich hracích období v termíne stanovenom v bode 1.2. V prípade nesplnenia tohto termínu 15.09.2016 bude pozastavená činnosť tímu v súťažnom ročníku podmienečne a nový termín na úhradu 30.09.2016. Po tomto termíne bude pozastavená činnosť tímu nepodmienečne, pričom neodohranie zápasu bude posúdené v zmysle hracieho poriadku (kontumácia 20:0 bez priznania bodu).

1.6 Štart družstiev

Družstvá štartujú na vlastné náklady.

1.7 Štart hráčov

Hráči štartujú na vlastnú zodpovednosť.

1.8 Štart družstiev mimo Bratislavy

MBLiga je prístupná aj pre družstvá mimo Bratislavy.

2. Herný systém súťaže

Herný systém sa upraví podľa dohody a počtu prihlásených družstiev.
Zápasy sa hrajú trojkolovo.

2.1 Prvá časť

a. Začiatok prvej časti - 10.10.2016

b. Koniec prvej časti - 07.04.2017

c. Dohrávky

2.2 Druhá časť - play off (podľa dohody družstiev)

a. Do play off postupujú 4 tímy (prvé 4 družstvá po základnej časti)

b. Zápasy sa hrajú systémom doma – vonku (1 – 4; 2 – 3) na 2 zápasy

c. Prvý zápas sa odohrá u lepšie postaveného tímu po základnej časti

d. V prípade rovnosti víťazstiev v play off zápasoch, rozhoduje skóre

e. Začiatok play off - 01.05.2017

f. Koniec play off - 19.05.2017

2.3. Finále

Zápasy o 1. a 3.miesto zabezpečuje HK MBLigy (organizačne aj finančne), miesto sa určí dodatočne.

a. O 1. miesto 27.5.2016 (podľa dohody) – víťazi play off

b. O 3. miesto 26.5.2016 (podľa dohody) – porazení z play off

c. Ceny dostanú na spoločnom vyhlásení všetky zúčastnené tímy MBLigy (poháre, diplomy a i.)

Ako na to?

chcem nahlásiť výsledok
chcem poslať zápis
chcem preložiť zápas
chcem doplniť súpisku
chcem poslať podnet
chcem sa informovaťTRESTY:

MUŽI - konečné poradie:

1.Pezinský výber
2.KP Multichuys
3.Regent'94
4.Consultare
5.PIMPS
6.BANVUR
7.Malacky
8.STU BA
9.BK AM
10.VŠK FEI
11.HK Filozof
12.Klokani
13.REAL

ŽENY:

1.Dubček 11123b
2.FF UK 9320b
3.HK Filozof 6618b
4.BK Klokani 3915b
5.Šamorín 11112b

Prehľad TCH a DCH celkom:

MUŽI-hráči:
Kurilla T. (REAL)1 DCH
Novotný M. (REAL)1 DCH
Dubovský R. (BANVUR)2 TCH
Hojer R. (BANVUR)2 TCH
Škoda B. (Malacky)2 TCH
Mlynek M. (Pezinok)2 TCH
Kral M. (PIMPS)2 TCH
Valenta D. (REAL)2 TCH
Kurilla T. (REAL)2 TCH
Lulley M. (BK AM)1 TCH
Nerád M. (Consultare)1 TCH
Prokopčák L. (Consultare)1 TCH
Kuzmiak D. (HK Filozof)1 TCH
Casamassima R. (HK Filozof)1 TCH
Nagy J. (Klokani)1 TCH
Ivan P. (Klokani)1 TCH
Ciho J. (KP Multichuys)1 TCH
Pešek J. (KP Multichuys)1 TCH
Boledovič P. (KP Multichuys)1 TCH
Halás O. (KP Multichuys)1 TCH
Varinský P. (Malacky)1 TCH
Zetocha R. (Malacky)1 TCH
Pištelák D. (Malacky)1 TCH
Pulman R. (Pezinok)1 TCH
Topoli M. (PIMPS)1 TCH
Neubauer P. (PIMPS)1 TCH
Verdun M. (REAL)1 TCH
Ostatník L. (REAL)1 TCH
Novotný M. (REAL)1 TCH
Ondruš B. (Regent)1 TCH
Ivan R. (Regent)1 TCH
Gregor M. (Regent)1 TCH
Križan R. (STU BA)1 TCH
MUŽI-lavička:
Consultare (lavička)2 TCH
BANVUR (lavička)1 TCH
REAL (lavička)1 TCH
Regent (lavička)1 TCH
ŽENY-hráčky:
ŽENY-lavička: